Giới thiệu

Giới thiệu Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị
Tên đơn vị:    VIỆN QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
Tên giao dịch tiếng anh: Urban and architectural institute
Logo:
logo
Trụ sở: P101/A1 – Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hà Nội
Điện thoại: 04.3628.4230            Số Fax:  04.3628.4231
Email: info@uai.com.vn
Website: www.uai.com.vn
Mã số thuế: 01 02 07 1874-004
Tài khoản: 002 100 188 6355
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh HN
Quyết định thành lập
944/QĐ-BGDĐT ngày 05/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
thanhlap
Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ
216/ĐK-KH&CN ngày 30/7/2008 của Sở Khoa học và Công nghệ
chungnhan
Quyết định về những ngành nghề kinh doanh của Viện QH&KTĐT
1187/TCCB ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Trường Đại học Xây dựng
Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện QH&KTĐT
239/QĐ-ĐHXD ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Trường Đại học Xây dựng
Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ
240/QĐ-ĐHXD ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Trường Đại học Xây dựng

Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị là đơn vị trực thuộc trường Đại học Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 944/QĐ-BGDĐT ngày 05/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (sau đây gọi tắt là “Viện”) là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạt động trên nguyên tắc tự chủ, tự trang trải kinh phí. Viện có con dấu riêng và được mở tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các văn bản có liên quan.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

COCAU
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng
khoi
PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi
Chủ nhiệm bộ môn kiến trúc dân dụng ĐHXD
Ủy viên thường vụ Hội KTS Việt Nam
Chủ tịch Chi hội KTS, ĐHXD