Mạng lưới liên kết, hợp tác của Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị

Từ khi thành lập, Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị đã đặt quan hệ với nhiều trường đại học, tổ chức, công ty trong nước và quốc tế

Đối tác trong nước
Hội Kiến trúc Sư Việt Nam
Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam
Liên kết chặt chẽ với Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Đại học Xây dựng
network.jpg
Liên kết với các trường Đại học Quốc tế

INSA de Lyon, France

INSA de Strasbourg, France

University of Bauhaus Weimar, Germany

TU  Darmstadt, Germany

TU Berlin, Germany

TU Dresden, Germany

Architectural Association, London, England

University  IUAV de Venezia, Italia

University  La Qui La, Italia

KU Leuven, Belgium

University Laval, Quebec, Canada

Tokyo University of Science

University Showa, Japan

University of Tokyo, Japan

University Chiba, Japan

University Kumamoto, Japan

University Con Minh, China

University of Taiwan

National University of Laos

Liên kết với các Tổ chức và công ty

Viện Goethe, Hà Nội

Cergy Pontoise, Pháp

UN-habitat Vietnam

Công ty ALMEC, Nhật Bản

NIKKEN SEKKEI, Nhật Bản

Urban Solution, Hà Lan