• (024)3628.4230
  • P.101 A1 ĐHXD, 55 Giải Phóng, Hà Nội
  • Thứ 2 - Thứ 6: 8AM - 5PM

UAI Tin
tức

Chấm thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình

Hội đồng Giám khảo cùng tổ công tác tỉnh Hoà Bình chấm phương án Kiến trúc dự án: TRỤ SỞ LIÊN CƠ QUAN TỈNH HOÀ BÌNH.

Đơn vị tổ chức cuộc thi: – Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình.

Hình thức thi tuyển: – Thi tuyển rộng rãi trong nước.

Thời gian thực hiện: – Đăng tải thông báo mời thi tuyển từ ngày 14/10/2020; – Phát hành hồ sơ mời thi tuyển, từ ngày 14/10/2020 đến ngày 20/11/2020

Hội đồng ban giám khảo chấm thi:

Ông. Nguyễn Tấn Vạn – Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Ông. Doãn Minh Khôi – Viện trưởng Viện UAI Trường Đại học Xây dựng

Ông. Đặng Kim Khôi – Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Ông. Nguyễn Tiến Thuận – Giám đốc công ty HAAI

Ông. Nguyễn Chí Ngọc – Vụ phó Vụ QHKT – Bộ Xây dựng

Ông. Lê Trương – Giám đốc Công ty TTAS

Bà. Lã Thị Kim Ngân – Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Ông. Quách Cao Sơn – Phó GĐ Sở XD tỉnh Hòa Bình

Bà. Bùi Thị Dửng – Hội KTS tỉnh Hòa Bình

Ông. Nguyễn Viết Hưởng – Hội KTS tỉnh Hòa Bình

Ông. Trịnh Văn Nam – Hội KTS tỉnh Hòa Bình

Bên trong khu vực chấm thi tuyển

Vương Đạt

Tin nổi bật

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN