LIÊN HỆ

Phòng Kiến trúc A1

 • https://www.facebook.com/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Xưởng Kiến trúc UAI Studio

 • https://www.facebook.com/a8plusStudio/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Phòng Kiến trúc Cảnh quan

 • https://www.facebook.com/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Phòng Kiến trúc Công nghệ

 • https://www.facebook.com/kientrucvacongnghe/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Phòng Quy hoạch I

 • https://www.facebook.com/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Phòng Quy hoạch II & Kiến trúc UAI ARAS

 • https://www.facebook.com/uai.aras/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Phòng Phát triển và QLDA

 • https://www.facebook.com/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Trung tâm Nghiên cứu Phong thủy

 • https://www.facebook.com/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo

 • https://www.facebook.com/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Phòng Khảo sát & Trắc địa

 • https://www.facebook.com/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

Xưởng in UAI

 • https://www.facebook.com/Xuongin.UAI/
 • email@gmail.com
 • 098.888.8888

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
– Địa chỉ: P.101 nhà A1 – Trường Đại học Xây dưng – 55 Đường Giải Phóng – Q.Hai Bà Trưng – Hà Nội
– Điện thoại: (04) 3628 4230 
– Fax: (04) 3628 4231
– Email: Uai.dhxd@gmail.com

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ