URBAN & ARCHITECTURAL INSTITUTE

Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI) trực thuộc Trường Đại học Xây Dựng là đơn vi đào tạo, nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao chất lượng Kiến trúc – Quy hoạch Đô thị của thời đại mới.

Nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển, xây dựng ngân hàng dữ liệu số về Kiến trúc-Quy hoạch-Xây dựng- Kinh tế và nghiên cứu ứng dụng khoa học.

Đào tạo

Cao học, nghiên cứu sinh, kỹ sư đô thị.. Mở các khóa đào tạo dạy nghề, tập huấn kỹ năng…

Tư vấn &
Quản lý dự án

Tư vấn thiết kế Kiến trúc-Quy hoạch-Giám sát-Quản lý dự án Chuyển giao công nhệ.

Hợp tác quốc tế

Tin tức vễ hoạt động của tập thể, lãnh đạo Uai, diễn đàn đối thoại và hợp tác quốc tế

INTERNATIONAL PARTNERSHIP

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ