Về chúng tôi

About us

Tổng quan

5/5

Được thành lập vào năm 2008, Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI) trực thuộc Trường Đại học Xây Dựng là đơn vi tiên phong trong việc tập hợp và liên kết các nhà khoa học trong nước và Quốc tế, các nhà quản lý, các tổ chức quốc tế để đào tạo, nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch và thiết kế kiến trúc đô thị của thời đại mới.

ĐÀO TẠO

Đào tạo Cao học, Nghiên cứu sinh, Kỹ sư đô thị theo yêu cầu và các chuyên đề. Tổ chức các khóa tập huấn dài hạn và ngắn hạn.

NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG

Nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và xây dựng ngân hàng dữ liệu kỹ thuật - kinh tế trong lĩnh vực QH&KTĐT.

DỊCH VỤ

Tư vấn, điều tra, kháo sát, thiết kế và thẩm định các dự án QH&KTĐT. Thực hiện chuyển giao công nghệ, kết nối hợp tác trong nước và quốc tế.

STRUCTURE

Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO

Doan Minh Khoi - 02

VIỆN TRƯỞNG

GS.TS.KTS. DOÃN MINH KHÔI

Pham Dinh Viet

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

GS.TS.KTS. PHẠM ĐÌNH VIỆT

Nguyen Manh Cuong - 2

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

THS.KTS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

BAN CỐ VẤN

Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị được hỗ trợ bởi Ban cố vấn bao gồm các nhà Khoa học, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị.

Ban cố vấn hợp tác với UAI trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, quy hoạch và tham gia ý kiến cho các dự án có kiến trúc, quy hoạch phức tạp, đa dạng nhằm hoàn chỉnh các dự án đồng thời góp phần xây dựng và phát triển Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị ngày một vững mạnh và thịnh vượng.

PGS.TS.KTS Nguyễn Tấn Vạn 02

Chủ tịch Hội KTSVN
Việt Nam

PGS.TS.KTS Nguyễn Tấn Vạn

TS. Iwata Shizuo 02

Phó chủ tịch Hội KTS
Việt Nam

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông

PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông - 02

Giám đốc Công ty Tư vấn Almec, Nhật Bản

TS. Iwata Shizuo

SƠ ĐỒ HOẠ T ĐỘNG

CÁC THÀNH VIÊN

Là các Kiến trúc sư, Kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc và các lĩnh vực khác có liên quan. Viện có con dấu riêng và được mở tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của Pháp luật.

Science Council

Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học Viện do Viện trưởng thành lập, gồm các cán bộ đang công tác tại Viện, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài trường thuộc lĩnh vực hoạt động của Viện. Hội đồng khoa học có chức năng tư vấn cho Viện trưởng các vấn đề học thuật, nội dung chuyên môn của các dự án, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đánh giá kết quả các sản phẩm của công tác hoạt động sản xuất, nghiên cứu và đạo tạo thuộc Viện