Phòng tổng hợp

Urban & Architectural Institute

Chúng tôi là ai?

Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu và giúp Viện trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: Hành chính, Tổng hợp, Thi đua, Tổ chức cán bộ, Quản trị, thiết bị, y tế, xây dựng và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Đội ngũ của chúng tôi

Các hoạt động

Liên hệ với chúng tôi

Email

uai532008@gmail.com

Hotline

02436284230

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ