Kiến trúc và Môi trường đôi thị

Urban & Architectural Institute
0 +
Dự án hoàn thành

Về chúng tôi

Phòng Kiến trúc và Môi trường Đô thị – Trực thuộc Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI) Là đơn vị tư vấn trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, quy hoạch hạ tầng. Triển khai các công việc được Viện UAI giao phó.

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh đan cài những yêu tố xanh vào kiến trúc.
Tầm nhìn phát triển dài hạn và phát triển bền vững. Kiến trúc, quy hoạch phát triển phải dựa vào điều kiện tự nhiên, kinh tế và chính trị, văn hóa, sinh thái.

Mục tiêu hoạt động

Trở thành cơ sở kết nối các chuyên gia, cán bộ giảng dạy tại các Khoa đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành và ứng dụng các công nghệ xây dựng trong lĩnh vực kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc công nghệ có tính đến yếu tố tác động của môi trường và biến đổi khí hậu.

Đội ngũ nhân sự

Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn Xuân Nghĩa

Trưởng Phòng

Phạm Tiến Bình

Phạm Tiến Bình

Phó Phòng

Phạm Đức Huy

Phạm Đức Huy

Phó Phòng

Nguyễn Duy Dũng

Nguyễn Duy Dũng

Ths.KTS Nguyễn Xuân Nghĩa

Trưởng Phòng

Ths.KTS Phạm Tiến Bình

Phó Phòng

KS Phạm Đức Huy

Phó Phòng

Ths.KS Đinh Tất Thắng

Ths.KS Công nghệ môi trường

KTS Phan Anh Dũng

KTS triển khai

KS Lê Thị Thu Quyên

Kỹ sư Hạ tầng

Tin tức

Thông tin liên hệ

Văn phòng

P903 Tòa nhà TN ,Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Số điện thoại

(024) 3628 4230

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ