Kiến trúc và Hạ tầng (KT3)

Urban & Architectural Institute

Chúng tôi là ai?

Đây là phòng Kiến trúc và Hạ tầng – Trực thuộc Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI) Là đơn vị triển khai các dự án về Kiến trúc, Hạ tầng và các công việc do Viện Uai giao phó.

Đội ngũ của chúng tôi

Các dự án

Liên hệ với chúng tôi

Email

thanhkts.uai@gmail.com

Hotline

0904712393

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ