Kiến trúc và Cảnh Quan (KT2)

Urban & Architectural Institute

Chúng tôi là ai?

Đây là phòng Kiến trúc & Cảnh Quan (KT2) – Trực thuộc Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI) Là đơn vị triển khai các đồ án Kiến trúc, cảnh quan và các công việc được Viện Uai giao phó.

Đội ngũ của chúng tôi

Các dự án

Liên hệ với chúng tôi

Email

uai.thanhhuyen@gmail.com

Hotline

0912250073

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ