LIÊN HỆ

Phòng Kiến trúc I (KT1)

Phòng Kiến trúc và Cảnh quan (KT2)

Phòng Kiến trúc và Hạ tầng (KT3)

Phòng Kiến trúc và Công nghệ (KT4)

Phòng Kiến trúc Studio (KT5)

Phòng Quy hoạch I (QH1)

Phòng Quy hoạch II & Kiến trúc Aras (QH2)

  • @uai.aras
  • design.aras@uai.com.vn
  • 0908771985 / 0982310589

Phòng Tổng hợp (TH)

Trung tâm Nghiên cứu Phong thủy

Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo

Xưởng in UAI

URBAN & ARCHITECTURAL INSTITUTE

– Địa chỉ: P.101-A1, Trường Đại học Xây dưng, số 55 Đường Giải Phóng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Điện thoại: (024) 3628 4230
– Fax: (024) 3628 4231
– Email: Uai.dhxd@gmail.com
– Facebook: @UrbanArchitecturalInstitute

 

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ