LIÊN HỆ

Phòng Kiến trúc I (KT1)

Phòng Kiến trúc và Cảnh quan (KT2)

Phòng Kiến trúc và Hạ tầng (KT3)

Phòng Kiến trúc và Công nghệ (KT4)

Phòng Kiến trúc Studio (KT5)

Phòng Quy hoạch I (QH1)

Phòng Quy hoạch II & Kiến trúc Aras (QH2)

Phòng Tổng hợp (TH)

Trung tâm Nghiên cứu Phong thủy

Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo

Xưởng in UAI

URBAN & ARCHITECTURAL INSTITUTE

– Địa chỉ: P.101-A1, Trường Đại học Xây dưng, số 55 Đường Giải Phóng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Điện thoại: (024) 3628 4230
– Fax: (024) 3628 4231
– Email: Uai.dhxd@gmail.com
– Facebook: @UrbanArchitecturalInstitute

 

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ