Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo (TT2)

Urban & Architectural Institute

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO – Đào tạo Cao học và Nghiên cứu sinh chuyên ngành QH&KTĐT. – Đào tạo bổ sung và nâng cao theo yêu cầu và các chuyên đề. – Đào tạo kỹ sư đô thị thuộc Ban chất lượng cao Đại học Xây dựng. – Đào tạo, tập huấn theo yêu cầu: Thiết kế và thực hiệncác khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn và dài hạn trong chuyên ngành đô thị và kiến trúc theo yêu cầu của các tổ chức và các địa phương.

Thành viên

Các hoạt động

Liên hệ với chúng tôi

Email

Uai.dhxd@gmail.com

Hotline

02436284230

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ