Ths.KTS Phạm Tiến Bình

Ths.KTS Phạm Tiến Bình

Phó Phòng

Thông tin

Họ và tên: Phạm Tiến Bình

Ngày tháng năm sinh: 06/09/1981

Quê quán: Nam Định

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Nơi công tác hiện tại: Phòng Kiến trúc và Môi trường Đô thị trực thuộc Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI)

Trình độ ngoại ngữ: Bằng B tiếng Anh; Bằng B tiếng Pháp

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ