CẢI TẠO BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Không gian trải nghiệm và quảng bá về văn hóa – lịch sử – truyền thống ngành bưu điện kết hợp du lịch, dịch vụ, thương mại thời đại 4.0! Mục tiêu – Cải tạo không gian cũ đã xuống cấp nhằm nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình. […]

REEX BLOCK RESTAURANT

Thiết kế:
Xuất phát từ nguồn cảm hứng về Cội Nguồn, Reex Block sử dụng những chi tiết trang trí đặc trưng của thời kỳ vua Hùng

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ