Cung thiếu Nhi Hà Nội

Cung thiếu Nhi mới – một thế giới trẻ thơ phong phú và đa dạng giữa lòng Hà Nội CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA – XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐIỀU CHỈNH:               VIỆN QUY […]

CẢI TẠO BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Không gian trải nghiệm và quảng bá về văn hóa – lịch sử – truyền thống ngành bưu điện kết hợp du lịch, dịch vụ, thương mại thời đại 4.0! Mục tiêu – Cải tạo không gian cũ đã xuống cấp nhằm nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình. […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN

Để lại thông tin liên hệ